Samarbete med Bahnhof

Boka Tvättid Sverige AB och Bahnhof inleder idag ett samarbete inom kundsegmentet bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.